top of page
IMG_5899-preview_edited_edited.png

SMERTESPESIALISTENE COLOSSEUM

SMERTESPESIALISTENE COLOSSEUM

Smertespesialistene Colosseum er lokalisert på Majorstuen i Oslo. Vi har 22 års erfaring innen utredning og behandling av smertepasienter. 

  

Vi vet at kroniske smerter kan redusere livskvaliteten og på sikt føre til isolasjon, tap av arbeidsevne, inaktivitet og depresjon. Vi jobber daglig med å hjelpe pasienter å finne lindring fra smerte. Målet vårt er at pasientene får en betydelig forbedret livskvalitet. 

Ved å bruke den fremste tilgjengelige diagnostikken arbeider vi først for å finne kilden til pasientens smerte. Deretter behandler vi smerten med individuelt tilpassede metoder, hvor vi kan velge blant et stort utvalg behandlingsalternativer. 

  

Hvis du er blant de som lider av smerte, finnes det behandlingsmuligheter som kan hjelpe. Vi tilbyr detaljert informasjon om tilstand og behandling for å gi pasienter muligheten til å ta informerte beslutninger.

SMERTESPESIALISTER

Dedikasjon. Ekspertise. Omsorg.

Smertespesialistene Colosseum fokuserer utelukkende på smertebehandling. Vi gjør alt vi kan for å finne den riktige fremgangsmåten for pasientene. Vi håndterer alle faser av behandlingen av kronisk smerte, og vi har et bredt spekter av behandlingsalternativer. 

 

Våre leger bistår med rask utredning, effektiv behandling og riktig medisinering. 

 

Våre leger og spesialister er blant Norges fremste eksperter på smertebehandling og vi har alltid anestesisykepleiere til stedet under behandlingene.

fullscreen_kjelltorp-joakimsenanestesilegespesialistianestesiologimd_edited.jpg

Anestesilege|Anestesiolog

Dr. Kjell Torp-Joakimsen

Kjell har en medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen, med spesialisering i anestesiolog.

 

Arbeidet ved smertepoliklinikken ved Rikshospitalet, seksjonsoverlege ved først palliativt team og så postoperativ avdeling AHUS, og seksjonsansvarlig for smerte ved Lovisenberg sykehus.

 

Avtalehjemmel i smertemedisin/anestesiologi. Multimodal tilnærming til behandling av primært kronisk smerte. Konsultasjonene består i samtaler, medikasjon, ultralydveiledete blokader og infusjoner av smertedempende medisiner. Tverrfaglig samarbeid med psykolog, psykiater og fysikalske behandlere. 

Lars Tanum

Psykiater|Professor

Dr. Lars Tanum

Dr.med Tanum er spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi.

Han er Seniorforsker ved Avdeling for forskning og utvikling psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus HF, samt Professor ved Fakultet for helsefremmende arbeid ved OsloMet

Dr. Tanum har lang erfaring som psykiater, og han er en viktig del av den tverrfaglige smertebehandling ved klinikken vår. I tillegg til at han er en dyktig og godt likt psykiater har han også en unik kompetanse innen psykofarmakologi. 

IMG_3212_edited.png.webp

Psykolog

Dr. Gunnar Rosen

Gunnar tok Psykologisk embedseksamen ved Universitetet i Bergen, med spes. Klinisk psykologi og spes. Psykologisk behandling. 

Arbeidet på Haukeland sykehus Bergen ved psykiatrisk klinikk og senere på smerteklinikken og Sjefspsykolog ved psykososialt senter for flyktinger og smerteklinikken på Aker sykehus i Oslo. Sammen med sine andre arbeider har han også drevet privatpraksis i Bergen og senere Oslo. 

Rosén deler nå sine aktiviteter mellom Norge og Danmark der han bor i Aarhus, og driver en privatpraksis og er ekstern lektor ved Københavns Universitet.

AVTALESPESIALISTER

Avtalespesialistene er selvstendige næringsdrivende/private klinikker som driver spesialistpraksis. De har individuelle avtaler med regionale helseforetak og utfører behandling på lik linje med sykehusenes poliklinikker.

 

Avtalespesialistene hos Smertespesialistene Colosseum har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle “sørge-for-ansvaret” til Helse Sør-Øst. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål, prioriteringer og lovverk.

 

Du har de samme rettigheter når du undersøkes og behandles hos en avtalespesialist som når du oppsøker en offentlig poliklinikk på et sykehus. Siden avtalespesialistene er en del av spesialisthelsetjenesten, må du ha henvisning fra en lege - enten en fastlege, privat spesialist eller fra lege på sykehus.

For ytterligere informasjon rundt dine rettigheter som pasient, kan du gå inn på Helse Norges sider om pasientrettigheter.

bottom of page