top of page
shutterstock_271863059.jpg

BEHANDLINGSFORLØP

TYPISK BEHANDLINGSFORLØP
FOR SPESIALISTTJENESTE PASIENTER

01

Henvisning fra lege

For å få behandling hos en avtalespesialist må du først få en henvisning fra en behandler som har henvisningsrett. Dette vil oftest være fastlegen din, men det kan også være en privat spesialist eller en lege på et sykehus.

Det første steget er å kontakte din fastlege for å diskutere dine smerter og plager. Under samtalen med fastlegen er det viktig å gi en grundig beskrivelse av smertene og hvordan de påvirker dagliglivet, samt uttrykke et ønske om henvisning til spesialist. Pasienten bør også spørre om hvilke dokumenter eller tester man eventuelt bør ha før man kontakter helseforsikringsselskapet.

 

En åpen og god kommunikasjon med fastlegen er essensielt. Her finner du mer informasjon om hvordan du forbereder en samtale med fastlegen.

02

Velg behandlingssted

Smertespesialistene Colosseum har avtale med Helse Sør-Øst for behandling av kronisk smerte. Det betyr at vi utfører behandlinger på vegne av den offentlige helsetjenesten.

 

Under ordningen “Velg behandlingssted” har du som pasient rett til å velge oss som behandlingssted for nødvendige undersøkelser og behandlinger.

Informasjonstjenesten “Velg behandlingssted” har informasjon om hvilke tjenester og tilbud de ulike avtalespesialistene har. Hvis du ønsker individuelle råd og veiledning, kan du ringe “Velg behandlingssted” ved Helse Sør-Øst på telefon +47 24 24 05 00.

 

Helse Sør-Øst sine nettsider kan du også søke på avtalespesialister, se hvilke avtaler som til enhver tid er gjeldende og få informasjon om ventetider på hvert behandlingssted for nettopp din diagnose.

03

Få svar på henvisning

Henvisningen sendes til det valgte behandlingsstedet som har rett til å vurdere om du trenger utredning og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten.

Avtalespesialisten vurdere henvisningen etter nasjonale føringer. Henvisningene blir individuelt vurdert, og dersom henvisningen vurderes som en hastesak, vil du kunne få behandling raskere.

Behandlingssted som har mottatt henvisningen din, skal innen 14 dager vurdere om du har rett til utredning og/eller behandling hos avtalespesialisten. Du vil motta et svar med informasjon om du har blitt vurdert til å ha rett til helsehjelp eller ikke.

04

Ventetid på utredning og behandling

Ventetiden for avtalespesialister kan være lang og utgjør ofte 12 -36 uker.

 

I henhold til offentlige prioriteringsnøkler, vil ventetiden normalt være kortere for utvalgte pasientgrupper/lidelser. Hvor lenge du må vente kan være avhengig av:

 • hvor alvorlig smertene er

 • din helsetilstand

 • din medisinbruk

 • om du blir behandlet for flere diagnoser samtidig.

Smertespesialistene Colosseum har desverre ikke mulighet til å prioritere eller fremskynde behandlingen av en pasient, utover de retningslinjer som er gitt i de offentlige prioriteringsnøkklene.

 

Ventetid er oppgitt i antall uker av avtalespesialisten. Ventetiden er for pasienter med lavest prioritet. Avtalespesialistene kan ha flere behandlingstilbud, og ventetider kan variere avhengig av behandling eller undersøkelse.

 

For tiden så har våre avtalespesialister følgende ventetid for pasienter med lavest prioritet:

 • Anestesilege/Anestesiolog Dr. Kjell Torp-Joakimsen:  26 uker

 • Psykolog Gunnar Rosen:  4 uker

 • Psykiater Lars Tanum:  12 uker

05

Første konsultasjon & utredning hos Smertespesialistene 

Smertespesialistene Colosseum avtaler en første konsultasjon og utredning (diagnostikk) med vår avtalespesialist. I forkant av konsultasjonen sender vi ut et enkelt skjema som du fyller ut. 

Konsultasjonen starter med en samtale, der avtalespesialisten kartlegger dine symptomer og vurderer din situasjon. Hva forårsaker smerten? Hvordan fungerer nåværende smertemedisinen? Kan den underliggende årsaken behandles? Kan smerten blokkeres ved kilden? Kan kroppens smertesignal forhindres fra å nå hjernen? Hvordan er det å leve med smertene? Vi besvarer fortløpende dine spørsmål og bekymringer.

Deretter gjennomfører vi nødvendige medisinske undersøkelser for å kunne fastsette hvilke type smertebehandling som er best egnet for deg.  

06

Utarbeidelse av en smertebehandlingsplan

Basert på resultatene fra din første konsultasjon og utredning, vil vårt team utarbeide en detaljert og skreddersydd behandlingsplan basert på tilgjengelige og avanserte behandlingsalternativer for kronisk smerte. Vi sender ikke pasientene mellom flere klinikker, da vi har alle behandlingsalternativene under ett tak. 

 

Vi går deretter gjennom den konkrete behandlingsplanen med deg. Vi forklarer foreslåtte smertebehandlinger, forventede resultater, estimerte kostnader og svarer på eventuelle spørsmål du måtte ha.

07

Gjennomføring av smertebehandlinger

Med en behandlingsplan på plass, starter vi behandlingene så raskt som overhode mulig, og gjerne i løpet av noen få dager eller uker

 

Antall behandlinger og lengden på behandlingsforløpet vil være skreddersydd for den individuelle pasienten. For noen pasienter, så vil behandlingsforløpet være relativt kort, og kun bestå av noen få behandlinger. For andre pasienter vil behandlingsforløpet strekke seg over flere måneder.

 

Regelmessige monitorering er essensielt for å overvåke din fremgang, slik at vi eventuelt kan justere behandlingsplanen etter behov. Våre dedikerte smerteleger og stab sikrer at du mottar kontinuerlig støtte gjennom hele behandlingsforløpet.

08

Evaluering og oppfølging

Etter den siste planlagte behandlingen, gjennomfører vi en evalueringssamtale, hvor vi bli enig om veien videre og eventuell videre oppfølging.

 

Noen ganger avtales en videre oppfølging med Smertespesialistene Colosseum, mens andre ganger vil man primært bli fulgt opp av fastlegen.

01
HENVISNING FRA LEGE

For pasienter som lider av kronisk smerte, er det avgjørende å ha en åpen, detaljert og informativ samtale med legen for å sikre en henvisning til en spesialist og for å få behandlingen godkjent. Her er en kort veiledning om hvordan en slik samtale kan struktureres:

1. Forberedelse før timen
 • Samle informasjon: Noter ned detaljer om smertens natur, varighet, intensitet, og hva som forverrer eller lindrer smerten. Inkluder informasjon om tidligere behandlinger, medisiner, og eventuelle diagnostiske tester du har gjennomført.

 • Definer mål: Vær klar over hva du ønsker å oppnå med samtalen, for eksempel å få en henvisning til en spesialist, eller å diskutere spesifikke behandlingsmetoder du har lest om eller hørt om.

2. Under samtalen
 • Beskriv dine symptomer og historikk: Start med å gi en detaljert beskrivelse av din smerte og hvordan den påvirker din daglige livsførsel. Inkluder informasjon om alt som er relevant for din smertetilstand.

 • Diskuter tidligere og nåværende behandlinger: Gi en oversikt over hva du har prøvd av behandlinger, inkludert medisiner, fysioterapi, alternative behandlinger og hvordan disse har påvirket din smerte og livskvalitet.

 • Uttrykk ønske om henvisning: Forklar hvorfor du føler at en vurdering eller behandling fra en spesialist er nødvendig, og hvordan du tror dette kan bidra til å forbedre din situasjon.

3. Fokus på samarbeid og åpen kommunikasjon
 • Vær åpen for forslag: Din fastlege kan ha verdifull innsikt eller alternativer du ikke har vurdert. Vær åpen for deres faglige råd og forslag, men vær samtidig oppmerksom på at de sjelden er eksperter på smerte.

 • Still spørsmål: Hvis det er noe du ikke forstår eller er usikker på, ikke nøl med å spørre. Det er viktig at du forstår alle aspekter ved en henvisning.

 • Diskuter forventninger: Snakk om hva du håper å oppnå med en spesialistbehandling. Dette kan inkludere smertelindring, forbedret funksjonsevne, økt arbeidsevne, eller andre spesifikke mål.

4. Etter samtalen
 • Følg opp: Etter at du har fått henvisningen, pass på at legen sender den umiddelbart til ditt foretrukne behandlingssted.

 • Hold fastlegen informert: Etter konsultasjoner med avtalespesialisten, gi tilbakemelding til din fastlege om utviklingen og eventuelle nye behandlingsplaner.

 

Ved å være godt forberedt og ved å fremme et åpent og samarbeidsvillig forhold med din lege, kan du øke sjansene for å få den støtten og behandlingen du trenger for din kroniske smerte.

bottom of page