top of page

AVANSERT  SMERTEBEHANDLING

Velg Smertespesialistene Colosseum som behandlingssted

Smertespesialistene Colosseum har driftsavtale med Helse Sør-Øst for behandling av kronisk smerte. Det betyr at vi utfører behandlinger på vegne av den offentlige helsetjenesten.

 

Under ordningen “Velg behandlingssted” har du som pasient rett til å velge oss som behandlingssted for nødvendige undersøkelser og behandlinger.

Du betaler egenandel, samt forbruk av medisiner og utstyr, som ved et offentlig sykehus, selv om behandlingen utføres på en privat klinikk. 

 

For å bli vurdert for behandling på offentlig avtale, må du be legen din sende oss en henvisning.

Smertespesialistene Colosseum har de fremste spesialistene

Smertespesialistene Colosseum fokuserer utelukkende på smertebehandlinger. Vi har et bredt spekter av avanserte behandlingsalternativer og håndterer alle faser av smertebehandling i våre moderne fasiliteter på Majorstua i Oslo.

Vi er en tverrfaglig smerteklinikk med tre av de aller fremste smertespesialistene i landet. Våre leger har omfattende erfaring og kontinuerlig opplæring i moderne smertebehandling.

 

De støttes av et team med høyt kvalifiserte sykepleiere og assistenter som har mange års praksis med å ta vare på pasienter som deg.

 

Fra det øyeblikket du ringer oss, til behandlingene er over, vil du oppleve en positiv, forståelsesfull og personlig oppfølging.

Du betaler en egenandel

Avtalespesialistene ved Smertespesialistene Colosseum har refusjonsavtale med Helse Sør-Øst, så ved  en henvisning vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Egenandelen er priset i henhold til offentlig regulerte takster. Egenandelen for undersøking, behandling eller kontroll på poliklinikk av spesialist er for tiden 386,- kroner. I tillegg kommer kostnader for medisiner og utstyr. Egenandelen for Gunnar Rosèn er for tiden 886,- kroner.

 

Egenandelen inngår i frikortordningen for helsetjenester. Det vil si at du betaler en egenandel frem til frikortgrensen for inneværende kalenderår er oppnådd. Frikortgrensen for året 2024 er 3 165,- kroner. I tillegg til den offentlige egenandelen, tilkommer det et tillegg for medisiner og utstyr/forbruksmateriell.

 

Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du få dekket reiseutgiftene i forbindelse med behandling, men du betaler en egenandel. Dersom du reiser til en avtalespesialist i en annen region, dekkes bare reise til nærmeste spesialist som kunne gitt den aktuelle tjenesten.
 

bottom of page